25x10-fyllning

När du behöver en gravplats. 

Gravplatser.

 

Några enkla regler för begravning på Djurvilan:

 

1.

Det är bara kremerade djur som får begravas på Djurvilan, undantaget är smådjur såsom fåglar och djur upp till en hamsters storlek som får kroppsbegravas.

Även ormar och ödlor kan få en gravplats.

 

2.

När det gäller gravsättning skall alltid en överenskommelse göras med föreningens ordförande eller sekreterare, ingen får gravsätta utan att först ha haft kontakt med föreningen.

Föreningen har en skyldighet mot kommunen att registrera när, var och hur, en gravsättning sker.

 

3.

De gravrättsinnehavare som så önskar, kan efter överenskommelse med föreningen, få gravplatsen skött mot ersättning.

 


 

Gravskötsel genom föreningens försorg kostar 300:-/år.

Avgiften betalas i förskott och gäller för kalenderår.

I skötseln ingår: en blomma på våren, en sommarblomma och en gravsmyckningskrans.

Normal bevattning och ogräsrensning ingår också.

 

För fullständig information om vilka regler som gäller, kontakta gravskötselansvarige Jan Berglund (kassören).

 

X

Right Click

No right click